Skip to content

Mssql Kodları

Last updated on November 4, 2016

Basit Stored Procedures Örneği

Bu yazdığımız sotore procedure de bir tane “@id” parametresi göndererek “Users” tablosundaki gönderdiğimiz parametreye denk gelen üyenin bilgilerini alıyoruz.

USE [VeriTabanı]
GO

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER PROC [dbo].[usp_SelectUserData]
(
    @id int
)
AS
Select * from Users where UserId=@id

Hızlı bir şekilde değer artırma sorgusu

UPDATE User   SET UserFollow= UserFollow- 1  WHERE UserID=@UserID

Tarih aralı ve sorgunda kullanabilirsiniz.

Allttaki örnekte bu günün tarihinden bir gün düşüyoruz. Yanı Son 24 saatteki değerleri getir derken kunlanılabilir.

DATEADD(day, -1, GETDATE())
// year, quarter, month, dayofyear, day, week, weekday, hour, minute, second, millisecond, microsecond, nanosecond
Published inDataBaseMSSQLYazılım Hakkında Herşey

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Test222