Getting Started with EF Core on ASP.NET Core with an Existing Database

Varolan bir Veritabanı ile ASP.NET ‘de ORM ile classları oluşturma.

NOT: Tablolarınızda Primary Key Olmak zorunda.

 

Merhaba ORM ile DB classları otomatik nasıl oluşturulur..

 

Proje Oluşturma

  • Yeni Bir Proje Oluşturuyoruz.
  • File -> New -> Project…
  • Installed -> Templates -> Visual C# -> Web
  • ASP.NET Core Web Application (.NET Core)
  • Bir Proje Adı Giriniz.
  • “Authentication” ın “No Authentication” olduğundan emin olun.
  • OK e Tıklayın.


Proje Yi Clean ve sonra Build edin .

Şimdi “Install Entity Framework” kuralım.

“Tools ” dan ” NuGet Package Manager” dan da “Package Manager Console” açalım.

Sıra ile Altaki Kodları teker teker çalıştıralım.

NOTE: Bu işlemlerde hata alıyorsanız. Sisteminizdeki .NET Core Sürümü ile en güncel sürüm uyuşmadığından olabilir. Ya Sisteminiz en gün cel sürüme çekin ya NUGET den istediğiniz sürümü seçebilirsiniz. Bu kısımdanda ayarlayabilirsiniz.

Run > Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

Run > Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools

Run > Install-Package Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.Design

Database den tabloları çevirelim

Scaffold-DbContext “Server=(localdb)\mssqllocaldb;Database=Blogging;Trusted_Connection=True;” Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -OutputDir Models